Talent Based Coaching / Talentový koučink


TALENT BASED COACHING

založeno na CliftonStrengths® od institut Gallup®

Žít svoje talenty a tvořit v souladu s nimi, to je cílem konceptu Talent Based Coaching. Každý z nás má své jedinečné talenty, jen ne vždy víme, které to jsou a jak s nimi pracovat Každý tým a každá firma je potenciálem talentů jedinců, jen je znát a používat. Gallup® institut připravil vynikající metodiku pro pojmenování talentů. CliftonStrengths® našla své uplatnění zejména v byznysu a tvoří výchozí bod naší koučovací praxe. 

Jdeme daleko za pouhé pojmenování talentů. Pomůžeme Vám vnést Vaše talenty do Vaší práce, tvorby, vnést je do života.


Co naše práce přináší:

Pro jednotlivce

 • poznání vlastních talentů a silných stránek
 • pochopení kam kariérně směrovat, jak komunikovat, kam růst
 • poznání své vítězná strategie
 • poznání hodnot a dovedností vázaných na své talenty, silné stránky

Pro team-leadera / manažera je Talent Based Coaching užitečný pro:

 • pojmenování vlastních silných stránek v kontextu manažerské/leaderovské role
 • poznání jak růst jako leader v kontextu svých talentů
 • pojmenování silných stránek a talentů jednotlivců v týmu
 • pochopení a pojmenování talentů a silných stránek týmu jako celku
 • rozvoj jednotlivců a týmů na základě jejich silných stránek
 • analýza slabých stránek a hledání správné strategie úspěchu pro jednotlivce i tým

Pro týmy

 • vzájemné pochopení, a zlepšení komunikace
 • rozvoj spolupráce
 • výrazné zvýšení efektivity práce
 • pojmenování silných stránek a analýza slabých týmu nebo jeho členů
 • rozvoj týmů a nalezení jejich vítězné strategie
 • dělba činností dle silných stránek jednotlivců

Pro firmy

 • firemní kultura založená na využívání talentů jednotlivců
 • efektivní fungování celku na základě efektivního fungování jeho částí

Vytvořte si webové stránky zdarma!