Cesta úspěšného týmu

Jednou z důležitých věcí pro fungování dobrého týmu je, aby každý z jeho členů odevzdával celku to nejlepší, co v něm je. Výsledek pak nebude jen prostým součtem všech kvalit, ale naroste exponenciálně.


Provedeme Vás cestou, na jejímž konci je fungující, motivovaný a efektivní tým. Souhra, porozumění, efektivita práce a kolektivní úspěch. Tato cesta vám přinese:

 • vzájemné poznání a pochopení v kontextu talentů a silných stránek
 • zlepšení komunikace a spolupráce
 • team-leader získá znalost členů týmu z pohledu jejich talentů
 • team-leader získá nadhled nad svým týmem z pohledu talentů a silných stránek - i tým je jedna entita, která má svůj talentový profil
 • všichni dohromady pochopíte kdo je v čem opravdu dobrý a proč, a možná přenastavíte role a činnosti


Krok 1

Udělejte si test a spusťte si video pro jeho vysvětlení

 • Každý ze členů týmu si udělá talentový test, který najdete na stránce:

 https://store.gallup.com/p/en-ie/10003/cliftonstrengths-34. Do mailu dostanete svůj talentový profil. 

 • Chcete-li testu lépe porozumět, pusťte si video, které jsme pro Vás připravili ZDE
 • Celý tým zašle svůj talentový report našemu konzultantovi, on z něj vytvoří týmový talentový report

Krok 2

Sezení s tým-leaderem nad talentovým týmovým reportem 

Získáte:
 • Představíme Vám talentový report týmu jako celku a projdeme si, co z něj vyplývá
 • Podíváme se na některá důležitá témata z pohledu talentového reportu jednotlivců a týmu
 • Silné talenty týmu
 • Slabé talenty týmu
 • Naplánujeme další kroky

Krok 3

Společný týmový workshop

Získáte:
 • Vzájemné poznání talentů a silných stránek.
 • Poznání silných stránek týmu jako celku (pomůže nám náš souhrnný týmový talentový report).
 • Poznání slabých stránek jednotlivců a týmu jako celku.
 • Zlepšení vzájemné komunikace, souhry, porozumění a spolupráce.
 • Naplánování dalších kroků.
 • KROK OBJEDNAT ZDE


Krok 4 

Zhodnocení společné cesty s team-leaderem (zdarma)

 • Co jsme se cestou naučili?
 • Co cesta přinesla a jak to začlenit do života týmu?
 • Diskuse nad jednotlivci a jejich potenciálem / talenty.
 • Naplánování případných dalších kroků.

Možné další kroky

 • Pomoc při převedení talentového poznání do života týmu.
 • TalentBasedCoaching nebo koučink členů týmu.
 • TalentBasedCoaching nebo koučink team-leadera.
 • Přerozdělení rolí nebo činností na základě talentového poznání.

Vytvořte si webové stránky zdarma!