Blog

Přišel mi na mysl takový obraz. V tom obrazu byl náš život koráb na moři událostí, kterým říkáme osud nebo život. Já se díval kdo je za kormidlem a jaké místo mají v posádce naše talenty. Co myslíte?

Tak nejprve co talenty nejsou. Říká se "ta má talenty na sport" například. Nebo "ten má talent na obchod". Ale když přistoupíte blíže ke dvě lidem, kteří "mají talent na to samé", tak zjistíte, že to dělá každý jinak. Nejsou dva lidé, kteří by stejně zpívali, hráli hokej nebo obchodovali a často ani jejich příběhy, jak se ke zpěvu nebo...


Jaký je rozdíl? Je to jednoduché. Talenty jsou náš potenciál. Je to něco, co si vypěstujeme na úrovni dovedností, zasahuje to úroveň našich přesvědčení a úzce to souvisí i s našimi hodnotami. Silnou stránkou se tento potenciál stává, když si jej uvědomíme a vědomě jej vnášíme do života. Jsme si svého potenciálu vědomi a v souladu s ním žijeme...

Vytvořte si webové stránky zdarma!