Talentový výcvik

Výcvik v talentové metodice CliftonStrengths® od Gallup®

                                                                                                                                               "Výcvik, který vás nadchne a bude vás bavit."

Naše TALENTY jsou zdrojem, který dokáže našemu životu dát ten správný směr. 
Směr, díky kterému DÁVÁME ŽIVOTU A SOBĚ SAMÝM TO NEJLEPŠÍ, CO V NÁS JE.

Metodika CliftonStrengths® od společnosti Gallup® je unikátní metodou pro objevení našich talentů. 
A nejen to. Metodika poskytuje ideální platformu pro práci s lidmi i s týmy, pro změnu pohledu na firemní fungování, týmovou dynamiku, ale je spojená i se změnou pohledu na svou profesní dráhu nebo vlastní potenciál. Tento výcvik je určen pro ty, kteří chtějí objevit svůj opravdový zdroj, svoje přednosti, svoji sílu a pro ty, kteří chtějí pomáhat to samé objevovat jednotlivcům, týmům a firmám.

BUĎME TOU NEJLEPŠÍ VERZÍ SEBE SAMA


Pro koho je výcvik určen:

 • Pracovníci HR

 • Koučové a talentoví koučové, mentoři, kariérní poradci

 • Team-leadeři a manažeři

 • Všem, kdo chtějí do hloubky objevit a prozkoumat svoje talenty

 • Všem, kdo chtějí jednotlivcům a týmům pomáhat objevovat svoje talenty


Co si odnesete:

 • Teoretickou i praktickou znalost CliftonStrengths® od Gallup®

 • Hlubokou znalost svých vlastních talentů

 • Praktické možnosti využití silných talentů a jejich proměnu v silné stránky

 • Rizika silných talentů (ano i silné talenty mohou znamenat jisté riziko)

 • Dozvíte se o svých slabých stránkách - jejich možných kompenzacích, ale i výhodách, které plynou z toho, že zrovna tyto talenty nemáte silné

 • Vyzkoušíte si v praxi různé projevy talentu, práci s lidmi s odlišnými talenty a motivacemi

 • Zjistíte, jak využívat talenty v praxi - při náborech, v týmu, koučování, mentorování, retrospektivách

Jak to bude celé probíhat:

Výcvik povede certifikovaný talentový kouč Martin Skalička společně s Gabrielou Pralovskou. Martin pracuje 17 let jakou nezávislý kouč, školutela a poradce. Čtyřletý výcvik v NLP mu dovoluje velmi kreativně vytvářet koučovací nástroje a techniky, o které se s vámi během výcviku podělí. Gabriela je, stejně jako Martin, certifikovanou poradkyní CliftonStrengths® metodiky. Vedle toho je facilitátorkou a mentorkou změnových procesů. Výcvik nebude tedy jen o talentech, bude i o představení principů koučování, jak pracovat s talenty na pozadí koučovacího procesu a jak talenty propojit v dnešní moderním světě například s nástroji agilního řízení. 

Výcvik se skládá ze 4 dvoudenních modulů. Naučíte se nejen pojmosloví a metodiku, která Gallup Clifton Strenghts provází, ale především se naučíte s ní pracovat. Praktická část výcviku bude to nejdůležitější, co si odnesete - jak pro práci s jednotlivci, tak pro práci s týmy.

Samozřejmě, že velká část výcviku bude zaměřená na obsah metodiky Clifton Streghts, ale vše ostatní jsme sestavili tak, aby vás to především bavilo. Budeme si hodně hrát, protože věříme, že skrze prožitek se nejlépe ukotví znalosti a rozvinuté dovednosti. Vytvořili jsme řadu nástrojů, jako například Talentové karty, které vám usnadní proniknout do problematiky a později vám zpestří a usnadní práci s klienty.

Mezi jednotlivými bloky budete mít možnost si s kolegy vyměňovat talentová sezení a v pozdější fázi tréninku budete vyzváni nabídnout talentovou konzultaci nebo talentový koučink "klientům" mimo skupinu, kteří na vás dají zpětnou vazbu.

Výcvik je zakončen certifikátem o absolvování výcviku na metodiku CliftonStrengths®.


Naučíš se pracovat s talentovými koučovacímí kartami.


Anotace výcviku:

Čtyři dvoudenní setkání - 4 bloky - vždy cca po 3 týdnech, začátek vždy 9hod, konec 16:30hod

Blok 1 

březen 2023

Zaměřeno na základní poznání talentů, sebepoznání a metodiku CliftonStrengths®

 • Talentová metodika CliftonStrengths® od Gallup®

 • 34 talentů, 4 skupiny talentů a jejich místo v našich životech

 • Moje talenty a jejich místo v mém životě

 • Moje silné talenty a jak s nimi pracovat

 • Práce ve dvojicích a triádách, cvičení pro upevnění a prohloubení znalostí


Blok 2  

březen 2023

Zaměřeno na poznání talentů ostatních, na vlastní slabé talenty, na spojení talentů a jiných aspektů naší osobnosti, jako jsou například hodnoty

 • Moje slabé talenty a jejich projevy

 • Moje kompenzační strategie

 • Spojení talentů a hodnot, talentů a vzorců myšlení, talentů a našeho přístupu k životu a jeho výzvám

 • Jak doplnit, co chybí u mě, jak to, co u ostatních

 • Využití talentů při zpětné vazbě

 • Praktická cvičení ve dvojicích a triádách, cvičení pro upevnění a prohloubení znalostíNaučíš se správně interpretovat talentový report a použít jej pro rozvoj jednotlivců.


Blok 3  

duben 2023

Zaměřeno na práci s klienty, propojení talentů a ostatních částí naši osobnosti

 • Spojení talentů a hodnot, talentů a vzorců myšlení, talentů a našeho přístupu k životu a jeho výzvám
 • Talentový konzultant a talentový kouč
 • Vedení klienta jeho světem talentů
 • Koučink a jeho základní principy
 • Kompenzační strategie
 • Talentové koučovací techniky - práce s kartami a jinými koučovacími nástroji
 • Praktická cvičení ve dvojicích a triádách, cvičení pro upevnění a prohloubení znalostí


Naučíš se pracovat s týmovými talenty, poznat sílu týmů i jejich slabé stránky.


Blok 4 

květen 2023

Zaměřeno na práci s týmy, užití talentů ve firemní praxi, v agilních přístupech

  • Práce s talenty a týmy

  • Kultura firmy a talenty

  • Stavba týmu a talenty

  • Použití talentů pro QBR, retrospektivách, kruzích a při zpětné vazbě

  • Práce ve dvojicích a triádách, cvičení pro upevnění a prohloubení znalostí


Cena výcviku: 49.000 Kč + DPH

Cena obsahuje:  dvoudenní čtyři výcvikové bloky, 5tý půl-denní bblok několik týdnů po výcviku (pro uhlazení prvních kroků absolventů v praxi a pro společné sdílení), školící materiály, občerstvení během výcviku 

Čas: vždy od 9:00 do 16:30 (s hodinovou pauzou na oběd)

Místo konání: Praha

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O VÝCVIK


Dotazy k obsahu výcviku na Martina Skaličku: martin@martinskalicka.cz, +420 603 459 068

Dotazy na organizaci, platbu, podmínky účasti  na Simonu Kašturovou: simona.kasturova@seznam.cz, +420 603 411 446


Vytvořte si webové stránky zdarma!